ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیایی در توسعه نظامات بانکی بین‌المللی

اتحادیه پایاپای آسیایی از جمله نهادهای مالی بین‌المللی است که در سال 1974 میلادی شروع به فعالیت کرده و دبیرخانه آن نیز در ایران مستقر است. این اتحادیه اگرچه در چند دهه گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته اما دارای ظرفیت‌ بالقوه بالایی است که می‌تواند با استفاده از راهکارهایی مانند عضویت کشورهای همسو با ایران در اتحادیه، تغییر اساسنامه اتحادیه در راستای تقویت جایگاه ارزهای ملی و تقویت نیروی انسانی آن، به توسعه روابط بانکی بین‌المللی کشور کمک شایان توجهی کند.