«الگوی پالایش نفت» باید به سمت تولید فرآورده‌های سبک تغییر کند

افزایش تقاضا برای فرآورده‌های سبک مانند بنزین و کاهش مصرف فرآورده‌های سنگین نفتی همچون نفت کوره، تغییرات عمده‌‌ای را در الگوی پالایش نفت جهان ایجاد کرده است. این در حالی است که امروزه پالایشگاه‌های ایران، 23 درصد محصول سنگین تولید می‌کنند که 2 برابر تولید محصول سنگین پالایشگاه‌های جهان است. به منظور تولید محصولات راهبردی، سبک‌تر و با حاشیه سود بیش‌تر، انجام طرح‌های ارتقای پالایشگاه‌های موجود ضرورت دارد.