بیش از ۵ میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۰ صرف خوراک دام شد

در سال 1400 مجموع تولید و واردات گندم به 18.9 میلیون تن رسید اما تنها حدود 13 میلیون تن آن به صورت مصرف انسانی و بذور خودمصرفی توسط کشاورزان مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس برآوردها مابقی گندم مازاد در کشور معادل حدود 5.9 میلیون تن، به دلیل کاهش تولید نهاده‌های دامی صرف خوراک دام و طیور شده است.