نگاه درآمدی و عدم اصلاح ساختار، دلیل ناکارآمدی خصوصی‌سازی

سیدبهزاد بقایی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن رد این ادعا که دلیل اصلی عملکرد نامطلوب دولت‌ها در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سپردن آن‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است، افزود: مشکل اصلی رعایت نکردن اصولی همچون اصلاح ساختار شرکت‌ها قبل از خصوصی‌سازی و داشتن نگاه درآمدی بوده و در این زمینه واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی یا بخش خصوصی تفاوتی نداشته است.