نیمی از سود پرداختی بانک آینده به سپرده‌گذاران موهومی است

بانک آینده در سال 1400 از محل اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری مستقیم، کمتر از 21 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما بیش از 47 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت سود غیر متعارف به سپرده‌گذاران کرده است. پرداخت سود به سپرده‌گذاران بیش از دو برابر درآمد عملیاتی، مبنای قانونی و شرعی ندارد و تنها بر زیان انباشته بانک می‌افزاید که در حال حاضر به 95 هزار میلیارد تومان رسیده است.