سال ۱۳۹۷ نقطه عطف پیمان سپاری ارزی در ایران

بحران ارزی سال 1396 موجب شد دولت به اتخاذ سیاست‌های ارزی جدید، از جمله الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی در فروردین 1397 روی بیاورد. نبود زیرساخت‌های لازم از یکسو و عدم اقناع صادرکنندگان در اجرای این مصوبه از سوی دیگر، از جمله مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی در این زمینه بود.