موج جدید اظهار سود موهومی بانکها با افزایش نرخ تسعیر ارز

بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود نرخ تسعیر دلار در ترازنامه بانک‌ها را از 15 هزار 900 تومان به 20 هزار تومان افزایش داده است. این امر از این جهت که موجب اظهار سود موهومی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود و آن‌ها را بیش از پیش به سمت سوداگری ارز سوق می‌دهد، برای اقتصاد کشور مفید نیست.