۷۵ درصد نفت جهان توسط شرکت های دولتی تولید می‌شود

شرکت های دولتی نقش پررنگی در اقتصاد کشورها و در حوزه‌های مهم اقتصادی مانند انرژی و زیرساخت ایفا می‌کنند. به عنوان مثال 13 شرکت دولتی 75 درصد از نفت جهان را تولید می‌کنند.