۱۰ پیش شرط بانک جهانی برای اصلاح یارانه حامل‌های انرژی

سیاست‌گذاری یارانه حامل‌های انرژی یکی از پیچیده‌ترین مسائل حکمرانی است که ساده‌انگاری در مورد آن می‌تواند چالش‌های جدید جبران ناپذیری را برای کشور رقم بزند. به‌گونه‌ای که بانک جهانی، به عنوان نهاد سردمدار موافق حذف یارانه‌های انرژی، آن را یک اقدام پیچیده و یک چالش اقتصاد سیاسی می‌داند که نیازمند مقدمات فراوانی است.