تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گندم به منزله حمایت از واردات است

ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به لزوم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و دیگر عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت گندم، دولت به جای تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گندم و حمایت از واردکنندگان، باید قیمت این محصول را به نفع تولید داخلی افزایش دهد. در حال رایزنی با شورای قیمت‌گذاری برای افزایش قیمت 7500 تومانی گندم برای سال آینده هستیم.