پیش بینی افزایش بی سابقه قیمت گاز در زمستان

مدیر عامل شرکت ایکوینر نروژ، به عنوان دومین تامین کننده بزرگ گاز اروپا، معتقد است یک زمستان معمولی یا سرد می‌تواند به افزایش بی سابقه قیمت گاز در اروپا منجر شود. برخی کشورهای اروپایی تلاش کرده‌اند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق خود را افزایش دهند، اما ناپایداری این منابع انرژی موجب وابستگی هرچه بیشتر این کشورها به واردات گاز برای تولید برق شده است.