ال جی و سامسونگ لوازم خانگی را در ایران تولید کنند

اگر سیاست ممنوعیت واردات بخشی از یک برنامه زمان بندی شده و هدفدار نباشد، به تنهایی به توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی منجر نمی‌شود و عموم مردم از آن نفعی نخواهند برد. «الزام افزایش عمق ساخت داخل و صادرات بخشی از محصولات تولیدی به بازارهای خارجی» و «فراهم کردن امکان تولید محصولات در داخل کشور توسط برندهای خارجی» از جمله الزامات استفاده هدفمند از سیاست «ممنوعیت واردات» است.