«مشترکین بسیار پرمصرف» ۲۸ برابر الگوی متعارف مصرف می‌کنند

معدود مصرف‌کنندگانی در مناطق عادی آب و هوایی هستند که در یک ماه گرم، بیش از ۲۸ برابر سایر مشترکین، برق مصرف می‌کنند. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد برق کشور با سوخت فسیلی تولید می‌شود و این منابع، دارایی‌‌های ملی و بین نسلی هستند، حاکمیت وظیفه‌ای در تامین برق «مصارف مازاد بر نیاز» از طریق این منابع ندارد و در خاموشی‌های ناحیه‌ای نیز، باید اولویت قطع برق با این مشترکین بسیار پرمصرف باشد.