آمریکا هر روز ۳۱۰ میلیون دلار در افغانستان هزینه جنگ کرده است

بر اساس مطالعات جدید، آمریکا برای تداوم حضور نظامی خود در افغانستان در طول دو دهه اخیر 2260 میلیارد دلار هزینه کرده است؛ که معادل روزانه 310 میلیون دلار است. هزینه نظامی آمریکا در افغانستان بیشتر از 7 برابر کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد این کشور بوده است؛ به بیان دیگر اگر این هزینه به شکلی دیگر به مردم افغانستان منتقل میشد، در طول این 20 سال، مردم این کشور 8 برابر بیشتر کسب درآمد می‌کردند.