برنامه کشورهای جهان برای افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای + جدول

طبق گزارش انجمن بین المللی انرژی هسته‌ای هم اکنون بیش از ۳۰ کشور دنیا در حال بررسی، برنامه ریزی یا شروع برنامه های ملی خود در زمینه توسعه انرژی هسته­‌ای هستند. آژانس بین المللی انرژی نیز در گزارش سالانه خود در خصوص چشم انداز حوزه انرژی و سناریوهای پیش رو بر این نکته تاکید کرده است که طی سال های آینده کشورهای آسیایی از قبیل چین، روسیه و هند به پیشتازان توسعه صنعت هسته‌ای در جهان تبدیل خواهند شد. همچنین پیش بینی شده است تا افق 2040 ظرفیت انرژی هسته‌ای جهان به بیش از 600 گیگاوات خواهد رسید.