واردات ۳.۳ میلیون تنی روغن و دانه های روغنی در سال ۱۳۹۹

طبق آمار گمرک در سال 1399 بیش از 3.3 میلیون تن دانه روغنی و روغن خام به ارزش 2.1 میلیارد دلار وارد کشور شده است. بررسی ها نشان می دهد 50 درصد از واردات این محصولات به ارزش 1 میلیارد دلار از 4 کشور امارات، هلند، انگلستان و سنگاپور انجام شده است، در حالی که این کشورها تولیدکننده این محصولات نیستند و صرفا در این زمینه واسطه گری می کنند.