اولین استقراض خارجی ایران پس از انقلاب چگونه انجام شد؟

پس از انقلاب اسلامی، از یکسو نهادهای مالی بین‌المللی تحت تأثیر فشارهای آمریکا از ارائه وام به ایران امتناع کردند و از سوی دیگر، کشور به علت هزینه‌های جنگ و کاهش صادرات نفت خام با کسری بودجه و کاهش منابع ارزی روبرو شد. مجموع این عوامل سبب شد نهایتاً در سال 1364 مجوز استفاده از تسهیلات بخش خصوصی خارجی در قالب قرارداد «یوزانس» در قانون بودجه ارزی کشور صادر شود و بدین ترتیب، اولین استقراض خارجی در ایران در دوران انقلاب کلید بخورد.