وابستگی ۴۴ درصدی واردات غذای اساسی به کشورهای همسو با تحریم

بررسی آمار واردات گمرک در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد حدود ۷.۹ میلیارد دلار صرف واردات محصولات اساسی غذایی شده که نسبت به میانگین واردات ۶ ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رشد ۸ درصدی داشته است. حدود ۴۴ درصد از این محصولات از طریق کشورهایی که با سیاست های آمریکا در تحریم ایران همسو هستند، تامین شده است.