کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری واردات با افزایش تولید پروپیلن از گاز مایع

توسعه زنجیره ارزش گاز مایع با توجه به مشکلات فعلی خام فروشی آن در شرایط تحریم و کمبود محصول راهبردی پروپیلن در کشور ضروری است. در حال حاضر تنها 5 درصد گاز مایع تولیدی کشور به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها مصرف می‌شود. با تولید پروپیلن از طریق توسعه زنجیره ارزش گاز مایع می‌توان از واردات سالانه بیش از 500 میلیون دلار مشتقات پروپیلن به کشور جلوگیری کرد.