انعقاد بزرگترین توافق تجاری چندجانبه جهان در شرق آسیا

15 کشور شرق آسیا شامل چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، اندونزی، مالزی، تایلند و ویتنام، بعد از چندین سال مذاکره، سرانجام بزرگترین توافق تجاری چندجانبه جهان از نظر جمعیت و تولید ناخالص داخلی را شکل دادند. این توافق فرصتی بی‌نظیر در اختیار چین قرار می‌دهد تا به نفوذ خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیفزاید و عرصه رقابت تجاری را بر آمریکا و اروپا تنگ کند. علاوه بر این توافق جدید نشانه‌ای دیگر از افول سازمان تجارت جهانی و اقبال کشورهای جهان به توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه، خصوصا در چارچوب منطقه‌گرایی است.